Enkel och effektiv kolrening - bryggforum.nu (2023)

I denna tråd vill jag beskriva ett enkelt och effektivt vis att rena sin sprit.

Råden baseras på vad jag själv har läst, och av egna erfarenheter.

Alla borde i första hand läsa Aktivt kol pdf https://bryggforum.nu/download/upload/ ... vt_kol.pdf
Där beskrivs hur och varför kolrening av sprit fungerar. Att ha denna grundkunskap kommer göra att du själv inser för och nackdelar med olika metoder, och själv kommer förstå varför din sprit blir mer eller mindre ren av din behandling.

Till att börja med vill jag beskriva vilken metod jag själv förespråkar, som jag tycker är en bra balans mellan effektivitet och användarvänlighet. I slutet kommer en sammanfattning över andra populära metoder, som jag själv har provat. Men här är den metod jag själv använder idag:

Kolrör med nerifrån och upp metoden

Anledningen till att jag gillar denna metod är många, men jag nämner några inledningsvis:
Enkelt att fästa upp röret mot väggen, det blir inte tungt och bökigt som när man har en tratt fäst i toppen. Rening underifrån ger bästa resultat. Ingen risk för att kolet går den enklaste vägen genom kolet. Ingen risk för luftfickor. Reningen stannar automatiskt utan att kolet blir torrt. Man behöver inte passa kolningen vilket gör att man kan köra väldigt långsamt under en längre tid. Man kan avbryta kolningen (automatiskt) när som helst och återuppta den när man har mer sprit att rena. Man kan enkelt justera hastigheten genom att ändra höjden på hinken eller kolröret.

Detta behöver du:

1.5 meter 40mm PP-rör. kan köpas från brygg eller VVS-firmor http://hembryggning.com/butik/filtrering-41/
2 röravslut och eventuella skarvar till röret (se länk ovan)
2 RF-Slangklämma 38-45 mm
4 meter slang
4 slangklämmor som passar till slangen
1 10-liters hink med lock
1 Slangnippel till hinken http://hembryggning.com/butik/startpake ... -1078.html
1 10-liters dunk (finns på närmsta mack)
bomull (oparfymerad)
1.7 Liter stenkol. det finns annat kol, men jag rekommenderar stenkol.

Det finns också olika typer av fästen för att sätta upp kolröret på en vägg. det går också bra att använda snabbtvingar och fästa röret mot en garderobsdörr eller liknande.

Det är ganska självskrivet hur delarna ska monteras, åtminstone om ni utgår från denna skiss:

Enkel och effektiv kolrening - bryggforum.nu (1)
166zudk.jpg (8.22 KiB) Visad 2803 gånger

Vid anslutningen till hinken använde jag en slangnippel för tryckluft liknande denna: http://hembryggning.com/butik/images/32997_stor.jpg
Virade på gängtejp närmast slanganslutningen innan jag förde den genom hinken, och virade på ytterligare gängtejp inifrån hinken innan jag drog åt med en mutter. Vid samtliga slanganslutningar går det bra att använda vanliga små slangklämmor.

En bomullstuss monteras i den nedre änden av röret. Fyll sedan på med torrt kol med hjälp av en stor tratt, eller en modifierad pet-flaska. Knacka på röret för att packa ihop kolet.

En bomullstuss läggs i toppen innan du monterar dit röravslutet. Rörlängden borde vara lagom till 1.7 liter stenkol, men jag minns inte helt säkert eftersom jag kört med storpack de senaste åren. Ni kan korta röret för att bli bättre anpassat till 1.7 liter om ni vill. (rapportera gärna till mig så kan jag ändra i denna guide)

i den nedersta röravslutet blir trycket som störst. får du läckage här kan du täta med akvariesilikon innan du trycker dit röravslutet. kolet och bomullstussen kan skakas ur i andra änden, så du behöver aldrig lossa detta röravslut. Bomullstussen kan föras ner med exempelvis en tumstock innan röret ska fyllas med kol. Den övre rörändan (och den nedre om man så önskar) kan tätas med gängtejp (PTFE). Linda 1-3 varv tejp på ändan av röret innan du sätter dit röravslutet och slangklämman. Man kan också linda gängtejp på utsidan av skarven.
Dra inte åt slangklämman extra hårt för att täta, det deformerar bara röret.

Reglera hastigheten:
I ett traditionellt kolrör är det rörets längd som bestämmer trycket, det är därför ganska svårt att reglera utan att en kran i änden på röret. En annan metod är att försöka packa kolet så mycket som möjligt, eller ha en kompaktare koltyp i botten av röret.
Det slipper vi med denna metod.
Såhär fungerar det:

Sänker du hinken så ytan ligger på samma nivå som överkant på kolröret stannar processen helt. Höjer du den bara några cm så kommer vätskan att börja ta sig genom kolet. Om än väldigt långsamt!
Min erfarenhet är att 10-30 cm höjdskillnad är lämpligt, beroende på hur hårt du packat kolet. Vill man ha en så jämn hastighet som möjligt bör man välja en hink med stor diameter, eftersom höjdskillnaden då inte blir så stor beroende på hur mycket man fyllt hinken.

Det är alltså avståndet mellan toppen på kolröret och ytan på vätskan i hinken som bestämmer vilket tryck det blir. Detta är ytterligare en fördel med denna metod, den saktar automatisk ner när behovet av långsam kolning är som störst (när det mesta av kolet börjar bli skitigt).

Då kör vi igång kolningen då..
Fyll hinken med 3 liter kokhett vatten. Nu kan du om du inte har bråttom lämna anläggningen till nästa dag. Inget kol kommer bli torrt och vattnet gör mer nytta desto längre det får tvätta kolet.

Det finns metoder för att effektivt tvätta och aktivera kolet i Aktivt kol pdf. Vill du så använd gärna denna metod. Det gör skillnad! Men personligen tycker jag inte att det är värt besväret och "slabbet".

Fyll på med 40-50% sprit när det är tomt på vatten i hinken. Om jag minns rätt ryms ca 1 liter sprit i kolröret (ge mig gärna en exakt siffra). Därför kan vi med fördel fylla endast 1 liter i hinken, och sedan låta anläggningen sköta sig själv igen. Ingen risk för att sprit kommer ut från toppen av kolröret, och inget behov av passning. När vi ser att hinken är tom fyller vi på med all sprit vi vill rena. Smaka av vätskan som kommer ur kolröret med 5 minuters mellanrum, och töm bort vattnet ur dunken när det börjar smaka sprit.

Nu är det bara att låta spriten sakta vandra genom kolet, en droppe per sekund tycker jag är ett bra utgångsvärde. När det är tomt i hinken fyller då på med 1.5 liter vatten och låter detta vatten pressa ur den sista spriten. Hade du 45-50% sprit i dunken behövs ingen passning här (eller om du räknar ut exakt hur mycket vatten som krävs för att pressa ut spriten), eftersom det extra vatten som kommer ändå inte kommer göra din sprit för svag.

Kolet räcker till ca 10-15 liter normalskitig sprit, eller ca 5 liter riktig skitsprit. Eller ca 100 liter drickbar sprit från en bra kolonnbrännare som bara behöver putsas av lite för att bli perfekt.

Rapportera gärna ytterligare tips för att förfina denna metod. Exakta måtten för hur långt röret bör vara till 1.7 liter kol m.m.

En liten översikt över andra populäraste metoderna:

statisk kolning
1.7 liter kol (en påse) tillsätts till ca 5-10 liter 40-45% sprit. Dunken skakas varje dag under ca 2 veckor.

fördelar: enkelt och bekvämt. inget "slabbande".

Nackdelar: Svårt att få perfekt resultat, även om kolet inte blir helt mättat är det svårt att få väldigt orent kol att fånga in det sista finklet. Svårt att pressa ur spriten som ligger på och i kolet. Spolar man ur kolet för att få ut spriten kommer det också följa med finkel som inte passerar rent kol, vilket ger finkel i spriten.

Metoden rekommenderas om du har stora mängder relativt oren sprit (minst 10 liter), som du vill grovrengöra för att sedan få perfekt resultat med en annan metod. Eller om du har en brännare som ger dig väldigt ren sprit från början, och tycker att det är värt lite svinn för bekvämlighetens skull. Denna metod brukar också användas för att finpolera 95% sprit. kolet är inte alls effektivt vid så hög alkoholhalt, men ta bort många bismaker om man låter kolet ligga i länge.

PET-metoden

Skär av toppen på en 2Liters petflaska, skruva på korken. Pressa ner en bommulstuss i halsen på flaskan och fyll den med kol. Koka upp vatten och fyll flaskan full. Vattnet kommer sjunka ner sakta i kolet. Fortsätt fylla med vatten tills inget sjunker undan. Öppna då korken tills det börjar droppa ca 1 droppe per sekund. När kolet blottläggs fyller du på med sprit innan kolet blir torrt. Gärna minst 45% (max 50%) eftersom det är svårt att få ut sprit utan att lite vatten följer med när spriten når botten. Den sista spriten pressas sedan ut genom att slå på 1 liter vatten när kolet börjar bli torrt i toppen. Avbryt kolningen när det mest smakar vatten.
Räkna med att kolet räcker till ca 4-8 liter sprit från en labmaster/spiralbrännare/plastbrännare. men naturligtvis beror det på hur omsorgsfull du är vid bränningen!

fördelar:
enkelt snabbt och billigt.

Nackdelar: Kolreningen blir ineffektiv om man inte kolar väldigt långsamt. Man måste passa reningen noggrant så inte kolet går torrt, vilket gör reningen ineffektiv och krånglig.

Denna metod rekommenderas som en start när du vill prova på det här med hemkokning, eller som ett komplement till statisk rening.

Den klassiska rörkolningen med tratt i toppen

Denna metod beskrivs väldigt bra i Aktivt kol pdf.
1 meter 40 mm PP rör. Finns att köpa här: http://hembryggning.com/butik/filtrering-41/ eller som avloppsrör i vanliga VVS-butiker. Rörslut och tätning för tratten rekommenderas dock att köpa från bryggbutik. En bomullstuss i botten, eller 2-3 lager filterpapp. Fyll röret med kol. Gärna kol som man kokat bort orenheterna ifrån (se aktivt kol pdf). Använd en hel påse, även om det sista hamnar i tratten. Slå minst en liter hett vatten genom kolet, och gärna 2 liter om du inte kokat kolet innan. Innan kolet blir torrt fyller man på med sprit. Låt vattnet droppa med ca 1 droppe per sekund. Hastigheten kan regleras med en enkel slangklämma/kran http://hembryggning.com/butik/filtrerin ... -1035.html
Kolet räcker till ca 5-10 liter "normaldålig" sprit. blir den sista spriten inte ren, fyll på med vatten för att pressa ur den sista spriten. fyll på med nytt kol, och kör en gång till. spara sprit i röret och använd detta för nästa kolning, eller använd detta kol för att grovrengöra en större mängd sprit med statisk kolning.

Fördelar: Ger ren sprit med en kolning, om man kolar sakta. man utnyttjar effektivt allt kol

Nackdelar: Krångligt att fylla röret. Krångligt att fästa upp röret. Kräver passning för att kolet inte ska gå torrt. Kan skapas luftfickor och gångar i kolet om man inte lyckas blöta upp allt kol.

Kanske blev lite rörigt det här, så kom gärna med förslag på förbättringar!

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated: 12/22/2022

Views: 5663

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.