Jak długo trwa SAT 2022 | Jak długo trwa egzamin SAT i jak nim zarządzać | Korepetycje SoFlo SAT (2023)

How Long Is The SAT 2022 | How Long Does The SAT Take And How To Manage It | SoFlo SAT Tutoring (1)

Przygotowanie do SAT często może zdominować umysły rodzin w okresie poprzedzającym test. Ponieważ uczniowie nadal stresują się uzyskaniem jak największej liczby prawidłowych pytań, ograniczenia czasowe testu mogą zostać odłożone na później. Zapominanie o ćwiczeniu wyczucia czasu może prowadzić do nieoczekiwanych wyzwań dla uczniów w dniu testu i sprawić, że poczują, że ich marzenia o studiach wymykają się z każdą mijającą minutą. W rezultacie uczniowie powinni znać tajniki tego, jak długo trwa SAT, aby mogli jak najlepiej wykorzystać czas testu SAT.

1. O której godzinie zaczyna się i kończy SAT?

Chociaż nie ma oficjalnej godziny rozpoczęcia i zakończenia SAT, College Board zapewnia każdemu centrum egzaminacyjnemu ogólne wytyczne, aby zapobiec wyciekowi informacji o teście. Zwykle SAT rozpoczyna się między 8:30 a 9:00 w centrum egzaminacyjnym, co oznacza, że ​​kończy się między 12:15 a 13:00, w zależności od czynników, takich jak szybkość, z jaką osoba nadzorująca odczytuje scenariusz przedtestowy i jak szybko uczniowie bąbelkują w swoich danych osobowych. Rodzice odbierający ucznia powinni zaplanować przybycie do centrum egzaminacyjnego wcześniej, jeśli chcą być tam, gdy uczeń skończy.

1.1 Inne czynniki czasowe, które należy wziąć pod uwagę

Dotrzyj tam wcześnie

Pomimo faktu, że test zwykle zaczyna się nie wcześniej niż o 8:30, uczniowie powinni zaplanować przybycie około godziny wcześniej z kilku powodów. Po pierwsze, zapewnia to, że jeśli pojawi się kolejka do odprawy lub inne nieoczekiwane czynniki wydłużające czas oczekiwania, uczniowie nadal będą mogli przystąpić do testu z dużą ilością wolnego czasu. Planowanie wcześniejszego przybycia daje również uczniom czas na powrót do domu, jeśli zdadzą sobie sprawę, że zapomnieli czegoś potrzebnego do testu, np.ołówek lub ich kalkulator. Ponadto uczniowie powinni zwracać uwagę na swój bilet testowy i informacje rejestracyjne, aby sprawdzić, czy drzwi centrum egzaminacyjnego zamykają się o określonej godzinie. W prawie wszystkich przypadkach drzwi zamykają się o 8 rano. Dobry plan pozostawia uczniom dużo czasu na wejście do centrum egzaminacyjnego, zgłoszenie się do egzaminu i ustawienie się, zanim osoba nadzorująca egzamin zacznie czytać instrukcje.

Przerwa

Przystępując do testów praktycznych w domu, uczniowie powinni wziąć pod uwagęGodziny przerw SATstanie się to w dniu egzaminu. Po części dotyczącej czytania następuje 10-minutowa przerwa, a po części dotyczącej matematyki bez kalkulatora – 5 minut. Uczniowie mogą korzystać z przerw, aby zrobić wiele rzeczy, w tym nawodnić się, zjeść przekąskę i skorzystać z toalety. Ćwiczenie i planowanie tych przerw pomoże uczniom osiągnąć najlepsze wyniki.

Zmęczenie

Kolejnym czynnikiem, którego uczniowie nie mogą przeoczyć, jest zmęczenie w dniu testu. Znalezienie najlepszego sposobu na utrzymanie energii i wysokiego morale w dniu testu ma bezpośredni wpływ na wykorzystanie pełnego potencjału. Jeśli uczniowie są nadmiernie zmęczeni, powinni przypomnieć sobie, że test trwa określoną ilość czasu, a jeśli uda im się zatrzymać na trochę dłużej, odniosą korzyści w dłuższej perspektywie.

2. Jak długo trwa test SAT?

Czas całkowity

Biorąc pod uwagę przerwy, pełny SAT trwa 3 godziny i 15 minut. Jednak może wydawać się znacznie dłuższy lub znacznie krótszy, w zależności od pewnych okoliczności. Jeśli uczniowie boją się egzaminu lub stresują się długością SAT, będą bardziej podatni na zmęczenie psychiczne podczas testu. Ci uczniowie powinni spakować przekąskę, która doda im energii podczas przerw, ponieważ może to pomóc im w dotarciu do mety. Z drugiej strony, czas dla wielu uczniów będzie wydawał się krótszy po rozpoczęciu testu, a ograniczenia czasowe wymagają od nich skutecznego działania, aby odpowiedzieć na każde pytanie. W tym celu uczniowie powinni przejrzeć limity czasowe dla każdej sekcji i sporządzić plan, w jaki sposób mogą zmaksymalizować swój wynik.

Osoba nadzorująca test ogłosi limity czasowe podczas każdej sekcji i okresowo poinformuje o pozostałym czasie w każdej sekcji. Ponadto większość osób nadzorujących zapisze godziny rozpoczęcia i zakończenia każdej sekcji na tablicy, aby uczniowie mogli śledzić czas podczas egzaminu. Pozwala to uczniom śledzić czas i utrzymywać stałe tempo przez całą sekcję.

3. Podział czasu testu SAT na sekcje

3.1 Czytanie

Sekcja czytania SAT składa się z 52 pytań podzielonych na 5 sekcji i trwa 65 minut. W tej części uczniowie muszą najmocniej zastanowić się nad budżetem swojego czasu, ponieważ muszą przeczytać fragment, zrozumieć jego najważniejsze aspekty i odpowiedzieć na pytania. To może być najtrudniejszy aspekt długości SAT, więc odpowiednie przygotowanie okazuje się niezbędne. Czas ćwiczeń należy poświęcić na wypróbowanie różnych technik i strategii, aby osoby badane miały wystarczająco dużo czasu, aby spójnie odpowiedzieć na każde pytanie w każdej sekcji.

3.2 Pisanie i język:

Część pisemna SAT składa się z 44 pytań w ciągu 35 minut. Podobnie jak w innych sekcjach, niektóre pytania w tej części testu będą trwać dłużej niż inne. Najlepszym sposobem na przygotowanie się do części pisemnej pod względem czasu jest zapamiętanie pewnych zasad gramatycznych i konwencji języka angielskiego, ponieważ niektóre pytania będą zależeć od wyboru właściwego homofonu lub czasu czasownika. Jeśli uczniowie mogą przyspieszyć te łatwiejsze pytania, zyskają więcej czasu na analizę dłuższych pytań, które dotyczą np. tego, czy niektóre zdania powinny zostać zachowane, czy też usunięte z większego fragmentu.

3.3 Matematyka – bez kalkulatora: 25 minut

Niekalkulatorowa część sekcji matematycznej SAT składa się z 20 pytań w ciągu 25 minut. Jedną ważną rzeczą, o której uczniowie powinni pamiętać przystępując do sekcji matematycznej, jest to, że poziom trudności pytań wzrasta wraz z postępem sekcji. Oznacza to, że jeśli pierwsze pytanie wydaje się wymagać dużo czasu, pracy i/lub energii, prawdopodobnie mają do tego niewłaściwe podejście. Inną ważną umiejętnością zarządzania czasem w obu sekcjach matematyki jest umiejętność pomijania trudnych pytań w celu udzielenia poprawnych odpowiedzi na jak najwięcej pytań.

3.4 Matematyka – Kalkulator: 55 minut

Część kalkulatora sekcji matematycznej SAT składa się z 38 pytań w ciągu 55 minut. Wiele z tych samych zasad zarządzania czasem, które obowiązują w sekcji SAT bez kalkulatora, ma zastosowanie w sekcji z kalkulatorem. Mając na uwadze rosnący poziom trudności i znaczenie pomijania „niemożliwych pytań”, uczniowie muszą również znaleźć równowagę między tym, kiedy używać kalkulatora, a kiedy nie. Zbyt duże poleganie na kalkulatorze może pochłonąć czas, który można by poświęcić na inne pytania, ale zbyt małe zaufanie otwiera drzwi do przeoczenia łatwych błędów. Najlepszym sposobem na ćwiczenie zarządzania czasem w tych sekcjach matematycznych jest wielokrotne wykonywanie sekcji z okiem na zegar. Z biegiem czasu uczniowie będą w stanie znaleźć tę równowagę i osiągnąć maksymalny potencjał.

4. Czy jest wydłużony czas na SAT?

Krótko mówiąc, tak. College Board pozwala studentom ubiegać się o dłuższy czas na SAT. Każda rodzina musi określić dokładną ilość dodatkowego czasu, którego potrzebuje ich uczeń, oraz powód, dla którego ich uczeń potrzebuje dodatkowego czasu na wniosek przedłożony do zatwierdzenia przez College Board. Rodziny, które uważają, że ich uczniowie kwalifikują się do dłuższego egzaminu SAT, powinny postępować zgodnie z instrukcjami na stronieStrona internetowa Rady Kolegiumaplikować.

5. Jak zarządzać czasem podczas testu

5.1 Noś zegarek

Czasami układ siedzeń w sali egzaminacyjnej zmusza uczniów do wyciągania szyi, aby zobaczyć zegar lub mrużenia oczu, aby odczytać na nim liczby. Uczniowie, którzy chcą złagodzić ten potencjalny problem, powinni nosić zegarek w centrum egzaminacyjnym. Wybierając zegarek do przyniesienia, uczniowie muszą wybrać taki, który jest zgodny z zasadami dotyczącymi zegarków określonymi przez College Board. Chociaż zegarki cyfrowe są dozwolone, „Wszelkie urządzenia,w tym zegarki cyfrowe, które mogą być używane do nagrywania, przesyłania, odbierania lub odtwarzania treści dźwiękowych, fotograficznych, tekstowych lub wideo” są zabronione. Co więcej, jeśli zegarek studenta hałasuje podczas egzaminu, może on ponieść konsekwencje, takie jak unieważnienie testu, dlatego ci, którzy przynoszą zegarki, muszą zachować ostrożność.

5.2 Najpierw odpowiedz na to, co wiesz

Każdy student, który stara się być dobrym menedżerem czasu, musi wiedzieć, jak to zrobićpriorytetyzuj pytania na SAT.Zaczyna się to od umiejętności pogodzenia się z pomijaniem pytań, których uczeń nie wie, jak odpowiedzieć. Niemal każdy uczeń napotka pytanie, na które nie może odpowiedzieć od razu, a skupienie się na tym pytaniu może często odbywać się kosztem odpowiadania na inne pytania. Sprytni menedżerowie czasu zaakceptują fakt, że niektóre pytania należy pominąć w imię czasu i upewnią się, że odpowiedzą na każde pytanie, które znają, zanim poświęcą nieproporcjonalną ilość czasu na pytania, których nie znają. W domu uczniowie mogą ćwiczyć zmniejszanie strat i zawracanie, aby wyrobić w sobie nawyk na dzień testu.

5.3 Ogranicz zakłócenia

Uczniowie powinni zrobić wszystko, co w ich mocy, aby złagodzić potencjalne zakłócenia spowodowane warunkami testowymi. Niektóre czynniki rozpraszające uwagę uczniów to: brak zapasów, dyskomfort i głód. W rezultacie uczniowie powinni upewnić się, że przynieśli więcej materiałów, niż sądzą, że będą potrzebować, w tym dodatkowe gumki. Powinni również upewnić się, że mają na sobie wygodne ubranie i bluzę na wypadek, gdyby w pomieszczeniu testowym było zimniej niż oczekiwano. Wreszcie, uczniowie muszą zjeść zdrowe i sycące śniadanie, aby podczas testu nie rozpraszać się głodem. Powinni również zabrać ze sobą przekąskę na wypadek, gdyby potrzebowali wzmocnienia przed dalszą częścią egzaminu.

5.4 Nie bądź bohaterem

Wielu licealistów jest świadomych tak wielu rzeczy, w tym tego, jak postrzegają je inni. Na SAT te myśli muszą wyjść przez okno. Uczniowie nie powinni próbować przedostać się przez inną sekcję bez skorzystania z toalety podczas przerwy lub być skrępowani tym, że inni widzą, jak biorą oddechy, aby się uspokoić. Cokolwiek uczeń musi zrobić podczas testu, aby dać z siebie wszystko, powinien to zrobić, niezależnie od tego, co pomyślą inni.

6. Opracuj swój plan przygotowań do SAT już dziś z So Flo

Zarządzanie czasem na SAT może wydawać się o wiele łatwiejsze do powiedzenia niż do zrobienia. Jednak uzyskanieindywidualne korepetycje SATSoFlo gwarantuje, że uczniowie nie tylko nauczą się, jak najlepiej zarządzać swoim czasem, ale także otrzymają spersonalizowane wskazówki we wszystkich aspektach egzaminu. Wszyscy korepetytorzy SoFlo mają duże doświadczenie w egzaminie SAT i sami odnieśli sukces, kiedy go przystępowali. Nauczyciele SoFlo opracują plan nauki dla każdego ucznia, który uwzględni jego mocne i słabe strony, aby zmaksymalizować wyniki testu. Jeśli uczniowie potrzebują pomocy w jakiejś sekcji, z zarządzaniem czasem lub po prostu chcą trochę poprawić swój wynik, SoFlo dopilnuje, aby tam dotarli.

FAQs

Ile trwa egzamin SAT? ›

Czas na test to 80 minut. Z modułu matematycznego SAT można uzyskać wynik 800 punktów (minimum 200). Cały wynik SAT Reasoning Test to 1600 punktów (przed 2016 rokiem było to 2400 punktów). W najbardziej renomowanych uczelniach trzeba mieć wynik SAT z tej części egzaminu minimum 1500-1550 punktów.

Czy SAT jest trudny? ›

Pomimo że egzamin SAT sam w sobie nie jest zbyt trudny, to ilość pytań i ograniczenie czasowe powodują, że bardzo mało osób osiąga najlepsze wyniki. Przygotowanie do egzaminu SAT wygląda zupełnie inaczej niż do polskiej matury.

Ile razy można zdawac SAT? ›

Możesz przystąpić do egzaminu SAT tyle razy, ile chcesz. Wyniki SAT są ważne na zawsze, ale College Board zaleca ponowne zdawanie testu, jeśli minęło więcej niż 5 lat od ostatnio zdawanego.

Jak wygląda egzamin SAT? ›

Egzamin SAT tworzą dwie części: językowa i matematyczna. Pierwsza z nich składa się z 54 pytań, na które trzeba odpowiedzieć w ciągu 64 minut. Następnie zaplanowana jest 10-minutowa przerwa, po której przychodzi czas na matematykę. Ta sekcja składa się z 44 zadań, które należy rozwiązać w 70 minut.

Czy polska matura jest uznawana w USA? ›

Do USA możesz aplikować z Polską Maturą, jak i z Maturą IB. Jednak oprócz tego zdecydowana większość uczelni wymaga egzaminu dodatkowego SAT (Scholastic Aptitude Test), który sprawdza Twoje zdolności logicznego i krytycznego myślenia.

Czy amerykańska matura jest uznawana w Polsce? ›

Ponadto, amerykańskie świadectwo maturalne (akredytacja Cognia) to jeden z najpowszechniej uznawanych dyplomów ukończenia szkoły średniej na świecie. Jest on również uznawany przez uczelnie w Polsce.

Czy SAT to matura? ›

To matura amerykańska, czyli SAT (Scholastic Aptitude Test). Egzamin ten sprawdza poziom umiejętności akademickich i jest używany, jako główny test przy selekcji studentów ubiegających się o studia na uczelniach amerykańskich.

Jak przygotować się do egzaminu SAT? ›

Jak dobrze przygotować się do egzaminu SAT? Aby zdobyć wysoki wynik, formuła przygotowania musi być wielowątkowa. Przed egzaminem dobrze jest przysiąść do testów w domu i rozwiązywać je po kilka godzin dziennie. To daje dużo do wyniku, bo przygotowuje do egzaminu i jednocześnie uodparnia na stres.

Czy w USA mają maturę? ›

Matura w USA nie istnieje. W ostatniej klasie szkoły średniej uczniowie przystępują do egzaminu SAT – Scholastic Aptitude Tests.

Ile punktow SAT na Harvard? ›

Istotną kwestią w przypadku rekrutacji na Harvard jest wynik SAT lub ACT. Jeśli chcesz mieć szansę na studiowanie na tej wybitnej uczelni, musisz zadbać o to, aby uzyskane przez Ciebie wyniki były możliwie jak najwyższe. W przypadku studentów zagranicznych absolutne minimum to 1500 punktów na 1600 możliwych (SAT).

Co jest na egzaminie SAT? ›

Egzamin SAT sprawdza umiejętności matematyczne, czytanie ze zrozumieniem, pisanie, a także umiejętność rozwiązywania problemów i analitycznego myślenia. Może być również związana z presją czasu. Test składa się z wielu pytań, które trzeba udzielić w określonym czasie, co może być trudne dla niektórych osób.

W jakich krajach nie ma matury? ›

Według raportu unijnej Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), decyzje o anulowaniu egzaminów końcowych w szkołach średnich zostały już podjęte w Irlandii, Holandii, Szwecji, na Słowacji oraz w Wielkiej Brytanii.

Kiedy się pisze SAT? ›

Kiedy należy podejść do testu SAT

Ponieważ większość uczelni przyjmuje zgłoszenia do końca grudnia, najpóźniej do testów należy podejść we wrześniu lub październiku w klasie maturalnej. Uczelnie amerykańskie często proszą, żeby wyniki SAT nie były starsze niż 2 lata.

Kiedy jest matura w USA? ›

W Polsce jest to klasa maturalna, lecz w USA nie ma matury. Istnieje egzamin SAT, standardowy test wiedzy, który decyduje o ukończeniu szkoły średniej. Każdy uczeń wraz z konsultantem szkolnym i rodzicami wybierają odpowiednie przedmioty na kolejny semestr.

Ile trzeba zapłacić za maturę? ›

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa. Opłata nie podlega zwrotowi.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jerrold Considine

Last Updated: 18/12/2023

Views: 5820

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jerrold Considine

Birthday: 1993-11-03

Address: Suite 447 3463 Marybelle Circles, New Marlin, AL 20765

Phone: +5816749283868

Job: Sales Executive

Hobby: Air sports, Sand art, Electronics, LARPing, Baseball, Book restoration, Puzzles

Introduction: My name is Jerrold Considine, I am a combative, cheerful, encouraging, happy, enthusiastic, funny, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.