Nowa grupa zadaniowa mogłaby spojrzeć świeżym okiem na stare pytanie: Co czyni dobrą szkołę? (2023)

Dwa projekty ustaw przed legislaturą w Kolorado pobudziłyby zmiany w systemie używanym przez Kolorado do pomiaru jakości szkół i poprawy wyników. Oba rachunki są odpowiedzią na audyt systemu odpowiedzialności szkół, mimo że ten przegląd wykazał, że system jest „rozsądny i odpowiedni”.

Jedna ustawa, która cieszy się szerokim ponadpartyjnym poparciem, stworzyłaby grupę zadaniową do rekomendowania zmian w systemie. Bardziej kontrowersyjny projekt ustawy miałby na celu radykalne ograniczenie stosowania standardowych testów.

Chwilastwierdzenie, że szkolny system odpowiedzialności w Kolorado działa zgodnie z założeniami, podczas kontroli pojawiły się również pytania o to, czy system pozwala szkołom, w których uczą się głównie uczniowie z klasy średniej, uzyskiwać wysokie oceny pomimo oblania swoich uczniów w ubóstwie lub czy wszystkie szkoły mają dostęp do tych samych zasobów.

„Zgadzam się, że robi to, do czego jest przeznaczony” — powiedział Don Haddad, kurator okręgu szkolnego St. Vrain Valley, o 13-letnim systemie odpowiedzialności szkolnej w Kolorado. „Myślę, że to, do czego został zaprojektowany, jest problematyczne”.

Zostań sponsorem Chalkbeat

System odpowiedzialności szkół w Kolorado, przyjęty w 2009 roku, wykorzystuje standardowe wyniki testów do oceny szkół i okręgów.

Uczniowie przystępują do testów z języka angielskiego i matematyki w klasach od trzeciej do ósmej, testów z przedmiotów ścisłych w klasach czwartej i siódmej, PSAT w klasie dziewiątej i dziesiątej oraz SAT w klasie 11. Tylko PSAT jest wymogiem państwowym. Rząd federalny wymaga, aby Kolorado przeprowadzało inne oceny.

Szkoły średnie są również oceniane na podstawie wskaźników ukończenia studiów oraz wskaźników gotowości do podjęcia studiów i kariery zawodowej. Szkoły, które od kilku lat osiągają słabe wyniki, stają w obliczu interwencji państwa.

Haddad popieraRachunek domowy 1241, która utworzyłaby grupę zadaniową złożoną z kuratorów, nauczycieli, liderów czarterów, adwokatów i rodziców, aby rozważyć pytania podniesione podczas audytu i zarekomendować zmiany w systemie odpowiedzialności.

„Mam nadzieję, że grupa zadaniowa zajmie się kilkoma naprawdę istotnymi problemami strukturalnymi wykrytymi podczas audytu” – powiedział.

Ustawa o grupie zadaniowej jednoczy grupy edukacyjne, do pewnego momentu

Sponsorowana przez stanową kongresmankę Shannon Bird, demokratkę z Westminsteru, projekt ustawy o grupie zadaniowej jest na tyle szeroki, że republikańska kongresmanka Rose Pugliese poprosiła o dodanie jej jako współsponsora. Grupy takie jak Demokraci na rzecz reformy edukacji i Ready Colorado, konserwatywna grupa rzeczników, zeznawały wraz ze Stowarzyszeniem Edukacji Kolorado i Stowarzyszeniem Dyrektorów Szkół Kolorado na poparcie projektu ustawy.

Grupy zajmujące się reformą edukacji początkowo obawiały się, że grupa zadaniowa była próbą ponownego przeprowadzenia audytu i dojścia do innego wniosku.

Zostań sponsorem Chalkbeat

„Audyt w naszych umysłach był bardzo rozstrzygający” – powiedziała Brenda Dickhoner, prezes i dyrektor generalny Ready Colorado. „Miało dość mocne sformułowanie, że cały system był„ rozsądny i odpowiedni ”.”

Jen Walmer, dyrektor stanowy Democrats for Education Reform, powiedziała po negocjacjach, że jest przekonana, że ​​grupa zadaniowa będzie bardziej przyszłościowa.

„Jak lepiej służyć studentom — oto obiektyw” — powiedziała.

Powiedziała, że ​​obecny system ma swoje mocne strony, ale nie stworzył wystarczającej pilności wokół zmniejszania luk w możliwościach lub wystarczającej wymiany obiecujących praktyk.

Nicholas Martinez z Transform Education Now powiedział, że rodzice chcą mieć wgląd w to, jak działają szkoły ich dzieci — dla wszystkich uczniów.

„Czy naprawdę jesteś dobrą szkołą, kiedy twoje białe dzieciaki z klasy średniej wybijają się z parku, a twoje czarne i brązowe dzieciaki walczą?” powiedział. „To nie odpowiada mojej definicji dobrej szkoły”.

Drugi proponowany projekt ustawy prawdopodobnie spotka się z większym sprzeciwem.Rachunek domowy 1239dąży do znacznego ograniczenia standaryzowanych testów i pozostawienia okręgom więcej miejsca na stosowanie własnych systemów oceny. Ustawa wzywa Kolorado do ograniczenia testów do minimum wymaganego przez prawo federalne, szukania zwolnień w celu dalszego ograniczenia testów i ubiegania się o dotacje na promowanie lokalnych eksperymentów.

Deklaracja legislacyjna projektu ustawy zauważa, że ​​kontrola ujawniła nierówności w systemie edukacji w Kolorado, ale nie doszła do wniosku, czy testy i oparty na nich system odpowiedzialności „skutecznie rozwiązują nierówności lub po prostu identyfikują nierówności”.

Zostań sponsorem Chalkbeat

Reprezentantka stanowa sponsora ustawy, Eliza Hamrick, demokratka z hrabstwa Arapahoe i emerytowana nauczycielka Cherry Creek, powiedziała, że ​​widziała, jak przygotowanie do testu zajmuje cenny czas na naukę bez dostarczenia wystarczającej ilości przydatnych informacji.

„Wygląda na to, że niektóre oceny, które przeprowadzamy na poziomie stanowym, tak naprawdę nie testują ani nie odzwierciedlają tego, co potrafią nasze dzieci” – powiedziała. „Chciałem, aby dystrykty mogły zobaczyć, które testy ich zdaniem są najbardziej wartościowe do oceny, czy nauka ma miejsce”.

Ale zwolennicy reformy edukacji obawiają się, że ustawa odbierze możliwość porównywania szkół i okręgów oraz określania, co działa, a co nie.

Projekt ustawy o grupie zadaniowej przeszedł w środę jednogłośnie przez Komisję Edukacji Izby Reprezentantów. Projekt ustawy o testach ma zostać przesłuchany przed tą samą komisją 13 kwietnia.

Krytycy twierdzą, że jakość szkoły to coś więcej niż wyniki testów

Szkoły w St. Vrain Valley na ogół otrzymują wysokie oceny, a Haddad szybko zapewnia, że ​​nie sprzeciwia się standaryzowanym testom ani trzymaniu szkół na wysokim poziomie. Powiedział jednak, że obecny system daje rodzicom i ogółowi społeczeństwa zbyt negatywny pogląd na wyniki w szkole i zachęca do zbytniego skupiania się na przygotowaniu do testu kosztem innych cennych możliwości, od sztuki i muzyki po edukację zawodową.

Bird powiedziała, że ​​widziała to na własne oczy, kiedy szkoła jej dzieci odwołała swój udziałMłody Ameri Towne, wciągające doświadczenie, w którym dzieci ze szkół podstawowych uczą się różnych zawodów i ról obywatelskich, a następnie spędzają dzień na prowadzeniu własnego udawanego miasta.

„Te dzieciaki spędzały tydzień, ucząc się obywatelstwa, biznesu i bankowości oraz tego, co to znaczy być zaangażowanym w swoją społeczność – ktoś musiał być burmistrzem – i to zostało odebrane” – powiedziała. „Ponieważ nasza szkoła potrzebowała czasu na przygotowanie dzieci i przeprowadzenie testów, nie było już czasu, aby wziąć tydzień wolnego z kalendarza, aby się tym zająć”.

Krytycy twierdzą, że system musi być zaprojektowany tak, aby zachęcał do korzystania z pełniejszego zestawu doświadczeń edukacyjnych.

Ale Katie Zaback, wiceprezes ds. polityki w partnerstwie edukacji biznesowej Colorado Succeeds, powiedziała, że ​​widziała, jak działa system odpowiedzialności. Jej dziecko uczęszcza do szkoły objętej planem poprawy, a ona jest świadkiem zmiany kulturowej: nauczyciele i administratorzy ściślej współpracują z rodzicami, a szkoła przyjmuje program społeczno-emocjonalny, który wprowadza uczniów w lepszy nastrój do nauki.

Bird powiedział, że grupa zadaniowa może połączyć te różne perspektywy.

„Upewniamy się, że wszyscy ci ludzie, którym zależy na edukacji, zebrali się, aby zaczęli ze sobą rozmawiać, przyjść, przedstawić swoje najlepsze pomysły i dojść do porozumienia” – powiedziała. „Mam nadzieję, że wygeneruje to pomysły, które mają wbudowany konsensus, które naprawdę są podstawą dobrej polityki publicznej”.

Przedstawiciel stanowy Jennifer Bacon, Demokratka z Denver, zachichotała, mówiąc, że grupa zadaniowa będzie „fantastyczna”. Służyła w radzie szkolnej Denver, gdy ten okręg odszedł od poprzedniej polityki reformy edukacji iporzucił własny system oceniania szkół. Dystrykt korzysta teraz z ocen stanowych i nadal nie opracował ocenybardziej szczegółowy panel informacyjny o szkole, którego chcieli rodzice i członkowie społeczności.

„Jest coś do powiedzenia na temat większości ludzi, którzy wierzą, że jest coś, co możemy naprawić w naszym obecnym systemie” – powiedziała. „Te poprawki będą ciężką pracą”.

Grupa zadaniowa rozpocznie spotkania we wrześniu i przedstawi raport końcowy do listopada 2024 r. Ustawodawcy mogliby rozważyć zalecane zmiany na sesji legislacyjnej w 2025 r.

Zmiana standardowych testów nie będzie łatwa

Hamrick uważa, że ​​jej rachunek mający na celu zmniejszenie obciążenia testami, współsponsorowany przez Bacona, jest uzupełnieniem pracy grupy zadaniowej. W Kolorado zaangażowanych było wiele okręgów szkolnychlokalne eksperymenty wokół bardziej zniuansowanej pracy z odpowiedzialnością. Finansowanie federalne pozwoliłoby na kontynuowanie tych eksperymentów, rozszerzanie ich i generowanie nowych modeli, powiedział Hamrick.

Ale Walmer powiedział, że byłoby bardziej odpowiednie, aby grupa zadaniowa rozważyła, czy Kolorado powinno wprowadzić zmiany w swoim systemie testowym, zamiast najpierw wprowadzać te zmiany.

A Dickhoner powiedziała, że ​​postrzega ustawę jako atak na szersze testy.

„Naprawdę uważamy, że projekt ustawy ma na celu demontaż ogólnostanowego systemu oceny” – powiedziała. „Bez ważnych i porównywalnych danych o stanie tracisz możliwość efektywnej alokacji zasobów i tracisz możliwość identyfikowania jasnych punktów”.

Zgodnie z wprowadzeniem, ustawa umożliwiłaby również okręgom rezygnację z ocen, które śledzą, jak dobrze czytają uczniowie szkół podstawowych. Hamrick powiedziała, że ​​współpracuje z adwokatami, aby zrozumieć obawy.

Demokratyczny gubernator Jared Polis jest zgodny z ideami reformy edukacji i bardziej popiera małe poprawki niż duże zmiany.

Lori Cooper, prezes CASE i zastępca kuratora ds. osiągnięć uczniów w dystrykcie Fountain-Fort Carson w Colorado Springs, powiedziała, że ​​dystrykty już przeprowadzają oceny przez cały rok, które dostarczają wielu informacji na temat postępów uczniów, które rodzice i stan mogą chcieć wiedzieć, bez dodawania stanu egzaminy, które stresują uczniów.

„Kiedy ukończenie zajmuje pięć dni, naprawdę wpływa to na determinację i odporność dziecka, a jest tylko kilka sposobów na stworzenie wartości wokół oceny” – powiedziała. „Wszyscy starają się pomóc dzieciom zrozumieć, dlaczego”.

Nawet jeśli ustawa przejdzie, zapewnienie wsparcia federalnego może być trudne. Bez zwolnienia Kolorado zaryzykowałoby miliony funduszy federalnych.

Scott Marion, prezes i dyrektor wykonawczy w National Center for the Improvement of Educational Assessment, powiedział, że widzi niewielki apetyt na poziomie federalnym na rezygnację z testów, a programy wspierające innowacje mają surowe wymagania.

TheInnowacyjny Urząd ds. Demonstracji Ocenypozwala na lokalne eksperymenty i uchyla niektóre wymagania federalne, ale nie zapewnia żadnych pieniędzy na wsparcie tej pracy. Marion powiedział, że nowe systemy muszą ostatecznie zostać skalowane do poziomu stanu lub zostać całkowicie porzucone. Również rząd federalny nie przyjmuje obecnie nowych wniosków.

Ustawa wymagałaby od Kolorado ubiegania się oKonkurencyjny grant na oceny lokalne, który ma przyjąć wnioski jeszcze w tym roku. Ten program ma pieniądze na wsparcie programów pilotażowych — około 3 miliony dolarów w ciągu czterech lat — ale uczestnicy nadal muszą przeprowadzać wszystkie zwykłe testy wraz z lokalnymi eksperymentami.

„Chcesz wspiąć się na Longs Peak w Kolorado?” — zapytał Marion. „Tak, jest tam. Mogłaś to zrobić. Ale lepiej bądź w formie i lepiej nie daj się złapać złej pogodzie. Tutaj jest to samo. Możesz to zrobić, ale to nie jest dla osób o słabym sercu.

Sarah Darville, redaktor zarządzająca Chalkbeat National, przyczyniła się do powstania raportów.

Szef BiuraEryka Meltzerobejmuje politykę edukacyjną i politykę oraz nadzoruje zasięg edukacyjny Chalkbeat Colorado. Skontaktuj się z Ericą pod nremeltzer@chalkbeat.org.

FAQs

Czego nie może zrobić nauczyciel? ›

Nauczyciel nie wykorzystuje dla własnych korzyści swojej pozycji zawodowej w stosunku do uczniów i ich rodziców. Nie wolno mu stosować wobec uczniów wyzwisk, drwin, ośmieszania, kar cielesnych, szantażu lub nacisku psychicznego.

Czy szkoła ma przekazywać wiedzę czy też wychowywać? ›

Szkoła oprócz przekazywania wiedzy i umiejętności kształtuje środowisko wychowawcze oraz sprawuje opiekę nad uczniami adekwatnie do ich potrzeb i możliwości.

Czy nauczyciel ma prawo podnieść głos na ucznia? ›

Nauczyciel nie może krzyczeć na młodzież. Jednym z podstawowych praw ucznia jest prawo do godności i bezpieczeństwa.

Jak powinna wyglądać współczesna szkoła? ›

We współczesnej szkole stosuje się klasowo-lekcyjną organizację pracy, uczący nauczyciele opierają się prawie wyłącznie na programie nauczania, a stosowane przez nich metody pracy służą tylko zapamiętywaniu podręcznikowych wiadomości uczniów.

Czy uczeń ma prawo pić na lekcji? ›

Odpowiedź: Przepisy nie regulują kwestii picia napojów przez nauczycieli podczas lekcji. Może to uregulować dyrektor szkoły w ramach posiadanych kompetencji.

Czy nauczyciel może mnie zmusić do poprawy? ›

Przepisy oświatowe nie określają, którą ocenę uczeń może poprawić. To rada pedagogiczna ustala w wewnątrzszkolnym systemie oceniania co podlega ocenianiu (sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, zadania domowe, itd.) oraz którą ocenę i w jakim terminie można poprawić.

Ile WDŻ w nowej podstawie programowej? ›

Na realizację zajęć wychowanie do życia w rodzinie w szkołach publicznych przeznacza się w szkolnym planie nauczania, w każdym roku szkolnym, dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.

Czy nauczyciel powinien wychowywać? ›

Nauczyciel musi uczyć i wychowywać. Aby być dobrym nauczycielem, trzeba być ekspertem w swoim przedmiocie i umieć wiedzę przekazać uczniom, trzeba też umieć radzić sobie z problemami wychowawczymi.

Czy szkoła wychowuje? ›

Szkoła powinna być dla dzieci i młodzieży swoistym pomostem do życia zawodowego i społecznego. Jej zadaniem jest nie tylko nauczanie, ale także wychowanie. Według Schulza wychowanie właśnie jest koniecznością tak samo dla społeczeństwa, jak i dla poszczególnych jednostek.

Czego nie powinien mówić nauczyciel do ucznia? ›

Jeśli mówisz uczniowi, że nie jest w stanie czegoś osiągnąć, ustanawiasz tym samym barierę, którą on może właśnie stara się przezwyciężyć. Pamiętaj o twoim wpływie. Pokazuj raczej swoim uczniom ścieżkę sukcesu, zamiast mówić im że nigdy tam nie dotrą, nawet jeśli szanse na to wydają ci się mało prawdopodobne.

Co nie wypada nauczycielowi? ›

Czego nie wypada nosić do szkoły? Głębokie dekolty i krótkie spódniczki na cenzurowanym. O ile nauczycielowi, który niespecjalnie przywiązuje wagę do ubioru, można najwyżej zarzucić niedbalstwo czy niechlujność, tak nauczycielki muszą liczyć się z dużo bardziej krytyczną oceną.

Czego szkoła nie może zabronić? ›

Zgodnie z prawem oświatowym statut szkoły może regulować sposób ubierania się uczniów. Ale farbowanie włosów, makijaż, malowanie paznokci dotyczy cielesności, a nie stroju. W świetle polskiego prawa szkoła nie może więc ich zabronić ani za nie karać - mówi Damian Jaworek, warszawski rzecznik praw uczniowskich.

Dlaczego szkoła niszczy? ›

Szkoła niszczy odpowiedzialność za własną naukę i własne działania (bo narzuca swoje odgórne zasady, nakazuje bezmyślnego słuchania autoryterów, nie daje więc przestrzeni na własne decyzje i samodzielne myślenie), niszczy poczucie własnej wartości, bo ocenia i krytykuje.

Co jest najważniejsze w szkole? ›

Od czego zacząć? Wydaje się, że najważniejsze dla prawidłowego rozwoju ucznia i nauczyciela konieczne jest oparcie pedagogiki na dwóch filarach: jeśli pierwszy to przekazywanie (konstruowanie) wiedzy, to drugi – nie mniej ważny – relacje pedagogiczne w klasie i szkole.

Jakie są cechy nowoczesnej szkoły? ›

8 cech nowoczesnej szkoły
 1. Szkoła interaktywna. Projekty, plakaty, prezentacje, praca w grupie, burza mózgów, czy też odgrywanie ról… ...
 2. Szkoła z technologią ...
 3. Szkoła po angielsku. ...
 4. Szkoła przyjazna rodzicom. ...
 5. Szkoła komunikatywna. ...
 6. Szkoła w sieci. ...
 7. Szkoła prosta w administracji. ...
 8. Szkoła, dla której RODO nie jest straszne.

Czy jedzenie na lekcji jest zabronione? ›

Warto powiedzieć jasno: nauczyciel podczas lekcji nie może zastosować zakazów związanych z jedzeniem i piciem, a także z załatwianiem potrzeb fizjologicznych — wychodzeniem do toalety.

Czy nauczyciel może jeść na lekcji? ›

"To nie piknik na trawie" W wielu polskich szkołach obowiązuje zakaz picia i jedzenia w trakcie lekcji. Zdaniem części rodziców i nauczycieli tego typu zasady są jednak często zbyt restrykcyjne. Przypomina o tym sprawa dziesięciolatki, która dostała uwagę za picie wody w klasie lekcyjnej.

Czy nauczyciel może zabronić iść do toalety? ›

Nie ma przepisu, który umożliwiałby zakazanie uczniom wyjścia do toalety. Wewnątrzszkolny regulamin może jedynie regulować tę kwestię, zaznaczając np. że w czasie lekcji opuszczenie sali jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą nauczyciela itd.

Za co nie można dostać jedynki w szkole? ›

Czego nie wolno nauczycielowi? Nauczyciel nie ma prawa postawić dziecku jedynki za brak zadania domowego. Oceną niedostateczną nie może także ukarać go za brak zeszytu. Absolutnym bezprawiem jest zaniżanie uczniowi oceny z zachowania za wygląd.

Czy po 15 minutach można iść do domu? ›

Nieusprawiedliwione spóźnienie powyżej 15 minut jest traktowane jak nieobecność nieusprawiedliwiona. Uczeń jest zobowiązany dopilnować bezpośrednio po lekcji, aby nauczyciel dokonał odpowiedniej adnotacji w dzienniku lekcyjnym. Wszystkie nieusprawiedliwione spóźnienia mają wpływ na ocenę z zachowania.

Czy można dostać 1 z poprawy? ›

Sprawdziany, kartkówki, które zostały negatywnie ocenione przez nauczyciela, niezależnie czy były zapowiedziane, czy też nie, mogą zostać poprawione w wyznaczonym terminie. Ocena z ponownie wypełnionego testu powinna zastąpić i unieważnić tą pierwszą. Tak w wielu szkołach jednak nie jest.

Czy WDŻ jest obowiązkowy 2023? ›

Nie. Przepisy nie przewidują żadnych zajęć fakultatywnych w przypadku rezygnacji wszystkich uczniów z zajęć wychowania do życia w rodzinie. Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 1999 r. udział ucznia w zajęciach WDŻ nie jest obowiązkowy.

Czy można się wypisać z WDŻ? ›

Uczeń niepełnoletni ma obowiązek uczęszczania na zajęcia wychowania do życia w rodzinie, chyba, że jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. Tylko pisemny sprzeciw rodzica/prawnego opiekuna zwalnia ucznia z udziału w tych zajęciach.

Czy zajęcia WDŻ są obowiązkowe? ›

Przedmiot wychowanie do życia w rodzinie jest obowiązkowy dla dyrektora szkoły, ale nie jest obowiązkowy dla ucznia. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeśli jego rodzice (opiekunowie prawni) zgłoszą dyrektorowi w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

Co jest najważniejsze w pracy nauczyciela? ›

Dla nauczyciela szczególnie ważne jest planowanie i projektowanie za- jęć szkolnych, tych długofalowych (projektowanie nauczania danego przedmiotu) lub doraźnych (projektowanie lekcji i innych zajęć szkolnych). Udowodniono, ze projektowanie dydaktyczne ma istotny wpływ na efek- tywność pracy szkoły.

Jakie podwyżki dla nauczycieli w 2023? ›

Wzrost minimalnego wynagrodzenia dla nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym w 2023 roku wynosi: podwyżka dla nauczycieli początkujących – o 266 zł; podwyżka dla nauczycieli mianowanych – o 293 zł; podwyżka dla nauczycieli dyplomowanych – o 326 zł.

Ile wynosi pensja nauczyciela? ›

Po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r., od 1 stycznia 2023 r. (będzie wyrównanie z datą wsteczną) nauczyciel dyplomowany zarabia 4 550 zł brutto i jest to o 30% więcej od płacy minimalnej, która do 30 czerwca 2023 r. wynosić będzie 3 490 zł brutto.

Jak powinna wyglądać współpraca nauczyciela z rodzicami? ›

Każda relacja między ludźmi powinna być oparta na zasadzie równej godności. Oznacza ona, że zarówno nauczyciel, jak i rodzic są tak samo ważnymi osobami, zasługującymi na akceptację i życzliwość. Podstawą współpracy z rodzicami jest traktowanie ich poważnie, czyli jak równorzędnych partnerów.

Kto jest najważniejszy w szkole? ›

Minister edukacji mówi, że "w szkole najważniejszy jest nauczyciel i jego autorytet".

Czy rodzic może rozmawiać z innym dzieckiem w szkole? ›

Data publikacji: 28 grudnia 2022 r. Rodzic może wnioskować o udział w rozmowach z dzieckiem specjalistów w szkole. Jednak o zakresie udziału rodzica w pracy pedagoga/psychologa szkolnego w pracy z dzieckiem może zdecydować specjalista – w zależności od problemu.

Czy nauczyciel ma prawo przeszukać plecak? ›

Nauczyciel nie przeszuka ucznia

Żadne przepisy nie uprawniają nauczyciela do przeszukania ucznia i sprawdzenia, czy nie przyniósł on ze sobą do szkoły niebezpiecznych narzędzi. Może to zrobić tylko policja.

Co zrobić gdy nauczyciel krzyczy na ciebie? ›

Rodzice, którzy chcą złożyć skargę na naganne zachowanie nauczyciela, swoje obiekcje kierują do dyrektora szkoły. Za bezpieczeństwo i porządek w szkole odpowiada dyrektor, on też sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny w placówce - dlatego to właśnie do dyrektora powinni się zgłosić rodzice ze skargą na nauczyciela.

Jakie są najczęściej łamane prawa ucznia? ›

Z Art. 98 i 111 jasno wynika, że przerwa to czas odpoczynku ucznia, nauczyciel nie może zabierać nam tej przerwy. Drugim wielokrotnie łamanym prawem w Polskich szkołach to zadawanie prac domowych na ferie, tudzież inne dni wolne.

Ile może kosztować prezent dla nauczyciela? ›

Wtóruje mu Marcin Juwa, prawnik, doktorant Uniwersytetu SWPS, który podkreśla, że nauczyciel jest urzędnikiem i zgodnie z literą prawa nie może przyjąć jakiegokolwiek prezentu, którego wartość przekracza 50 zł.

Co nauczyciele lubią dostawać? ›

Uniwersalne, praktyczne, stylowe, wywołujące uśmiech na twarzy lub łzy wzruszenia – takie są nasze pomysły na upominki dla nauczycieli na koniec roku.
 • Bon podarunkowy. ...
 • Bransoletki. ...
 • Długopis / pióro lub zestaw. ...
 • Kosz podarunkowy. ...
 • Kubek termiczny. ...
 • Kolczyki. ...
 • Personalizowany notatnik. ...
 • Personalizowany kubek.
Jun 6, 2022

Czego nie wolno robić w szkole? ›

Nie wolno popychać innych, podkładać komuś nogi, przepychać się łokciami, rzucać jakimikolwiek przedmiotami, prowokować agresji u innych swoim niewłaściwym zachowaniem. Pamiętaj, że takie zachowanie nie przystoi dobrze wychowanemu człowiekowi. Nie należy przebywać niepotrzebnie w toalecie.

Co zrobić gdy szkoła łamie prawo? ›

60 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe). Wobec tego wszystkie naruszenia prawa uczniów można zgłosić dyrektorowi szkoły i odpowiedzialny jest on za rozpatrzenie wszystkich zgłoszonych mu skarg i wniosków.

Co grozi nauczycielowi za zastraszanie ucznia? ›

§ 1 Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Czy to prawda że dzwonek jest dla nauczyciela? ›

Jeśli kiedykolwiek usłyszeliście, że dzwonek jest dla nauczyciela i może on was przetrzymać w klasie, ile będzie chciał, choćby całą przerwę, to zostaliście wprowadzeni w błąd. Dzwonek nie jest bowiem tylko dla nauczyciela. Przepisy oraz statut szkoły określają organizację zajęć lekcyjnych, w tym czas trwania lekcji.

Co wolno a czego nie wolno nauczycielowi? ›

Nauczyciel nie wykorzystuje dla własnych korzyści swojej pozycji zawodowej w stosunku do uczniów i ich rodziców. Nie wolno mu stosować wobec uczniów wyzwisk, drwin, ośmieszania, kar cielesnych, szantażu lub nacisku psychicznego.

Czy szkoła ma sens? ›

Szkoła będzie dobrze służyć społeczeństwu i uczniom dopiero wtedy, gdy zaczniemy postrzegać ją jako jeden z elementów w systemie społeczno-ekonomicznym a kształcenie w niej jako fragment całościowego rozwoju człowieka. O tym, że pytania o sens szkoły są ważne, przekonują nas współcześni myśliciele.

Co sprzyja rozwojowi szkoły? ›

W zapewnieniu długofalowego rozwoju szkoły, jak pokazuje Brent Davies, warto kierować się takimi zasadami, jak: realność, wytrwałość, rozległość, sprawiedliwość, różnorodność, zaradność i ochrona (zob.

Czego nie musi robić nauczyciel? ›

nauczyciele nie mają obowiązku:
 • - pisania cyklicznych sprawozdań lub arkuszy monitorowania realizacji programów nauczania przedmiotów,
 • - pisania uzasadnienia do wyboru podręczników i programów,
 • - pisania sprawozdania z ilościowej realizacji godzin wynikających z ramowych planów nauczania,
Jun 15, 2022

Jakich umiejętności życiowych należy uczyć w szkole? ›

Czego więc, w tak złożonym i trudnym świecie, powinno nauczyć się dziecko w szkole?
 • Umiejętność przebywania i współpracy w grupach. ...
 • Uczenie się ...
 • Popełnianie błędów. ...
 • Kreatywność ...
 • Przedsiębiorczość ...
 • Porozumiewanie się w języku ojczystym. ...
 • Porozumiewanie się w językach obcych.

Czego potrzebujesz aby dobrze czuć się w szkole? ›

Potrzebują czuć się ważni, akceptowani i doceniani. Chcą móc swobodnie wyrażać siebie i swoje poglądy, pytać, dyskutować, sprzeciwiać się i popełniać błedy. W taki sposób bowiem przebiega rozwój osobowy, kształtuje się ich poczucie własnej wartości i tożsamość. Tak lepiej przyswajają wiedzę i uczą się żyć.

Jaka jest dobra szkoła? ›

Dobra szkoła oznacza szacunek dla ludzi, wiedzy i samej instytucji. Opiera się na prawdzie, a nauczyciel przybiera rolę mentora. Szkoła powinna budować więź, a więc nie tylko skupiać się na samym procesie nauczania. Starajmy się być dobrymi dorosłymi – zachęcał Jarosław Szulski.

Jaka powinna być szkoła 21 wieku? ›

Jaka powinna być więc szkoła XXI wieku? Przede wszystkim otwarta na innowacje – nie tylko w świecie technologii, ale i w odniesieniu do procesów nauczania i uczenia się. Współczesna edukacja nie powinna stać w opozycji do cyfrowego świata, w którym funkcjonują na co dzień uczniowie, także ci najmłodsi.

Ile kosztuje Amerykańska szkoła w Konstancinie? ›

Przykładowo, szkoła amerykańska w Konstancinie Jeziornej kosztuje od 50 do 60 tysięcy złotych rocznie w zależności od programu.

Czy nauczyciel może zapytać po nieobecności? ›

Zdaniem UODO podanie przyczyny nieobecności przez rodzica bądź opiekuna prawnego jest więc całkowicie dobrowolne, ponieważ nie ma podstawy prawnej do takiego żądania.

Czy nauczyciel może dać 1 za ściąganie? ›

Odpowiedź: Za ściąganie nie można karać oceną niedostateczną. Zgodnie z przepisami, stopniem szkolnym nauczyciele powinni oceniać poziom wiedzy i umiejętności ucznia, a konsekwencje niewłaściwej postawy uczniowskiej powinny mieć odzwierciedlenie w ocenie zachowania ucznia.

Czego nauczyciel nie może oceniać? ›

Zgodnie z prawem oświatowym nauczyciel może oceniać osiągnięcia i zachowanie ucznia, ale stawianie jedynki za brak pracy domowej, nieobecność na sprawdzianie czy brak zadania nie leży w jego kompetencjach.

Co daje usprawiedliwienie nieobecności? ›

Usprawiedliwianie i nieusprawiedliwianie nieobecności

Jeśli nieobecności zostały usprawiedliwione – uczniowi przysługuje prawo przystąpienia do egzaminów klasyfikacyjnych, zgodnie z zapisami art. 44k ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

Czy można dostac 1 za nie pisanie sprawdzianu? ›

Ocena niedostateczna na podstawie nieobecności

Stoi to w sprzeczności z pospolitą nauczycielską praktyką, wedle której nieobecny podczas pracy pisemnej uczeń automatycznie otrzymuje „jedynkę”. Ocenianie frekwencji, a zatem i nieobecności podczas pisania pracy (np. sprawdzianu) jest nielegalne.

Czy za zadania domowego można dać jedynkę? ›

Brak pracy domowej – czy nauczyciel może postawić jedynkę? Zacznijmy jednak od kwestii całkiem poważnej – czy za brak pracy domowej nauczyciel może postawić uczniowi jedynkę? Przepisy nie są w tej materii jednoznaczne. Ustawa o systemie oświaty o pracach domowych nie wspomina.

Czy można dostać 1 za brak notatek? ›

Czy nauczyciel może wstawić ocenę niedostateczną (jedynkę) za brak podręcznika, zeszytu lub przyborów? Nie.

Czy nauczyciel ma prawo sprawdzić notatki? ›

Nauczyciel ma prawo sprawdzać i oceniać zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia jeden raz w semestrze oraz kontrolować na bieżąco.

Czy nauczyciel ma prawo czytać oceny na głos? ›

Na pytanie „Czy RODO zabrania czytania ocen na głos?” odpowiedź brzmi: nie. Nie ma bezpośredniego wskazania, że oceny uczniów są danymi wrażliwymi, które jako takie podlegałyby szczególnej ochronie. Publiczne placówki edukacyjne nie mają więc obowiązku, by nakładać na nauczycieli zakaz odczytywania ocen.

Czy można dostać 1 za gadanie na lekcji? ›

Nauczyciele nie mogą wstawić jedynki za gadanie

44 Ustawy o systemie oświaty. Nauczyciele mogą wystawić uczniom ocenę tylko za osiągnięcia edukacyjne lub zachowanie.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gregorio Kreiger

Last Updated: 09/01/2024

Views: 6416

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gregorio Kreiger

Birthday: 1994-12-18

Address: 89212 Tracey Ramp, Sunside, MT 08453-0951

Phone: +9014805370218

Job: Customer Designer

Hobby: Mountain biking, Orienteering, Hiking, Sewing, Backpacking, Mushroom hunting, Backpacking

Introduction: My name is Gregorio Kreiger, I am a tender, brainy, enthusiastic, combative, agreeable, gentle, gentle person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.